Verkeersregelaars Groep

Het regelen van het verkeer was vroeger uitsluitend een taak van de politie. Sinds 1 mei 2000 is de “Regeling Verkeersregelaars” van kracht, en mogen ook anderen verkeer regelen. Voor de regio Gilze-Rijen zijn wij de aangewezen partij.

De Verkeersregelaars Groep bestaat sinds oktober 2012. Binnen onze vereniging is een groep van ongeveer 25 verkeersregelaars actief. Samen met deze vrijwilligers gaan we regelmatig op pad om als verkeersregelaar ‘op te treden’ bij tal van evenementen in de regio Gilze-Rijen.
Onze verkeersregelaars zijn enthousiaste mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Uiteraard zijn ze ook voorzien van de juiste hulpmiddelen en eigen portofoons.

Verkeersregelaars Groep begeleidt het verkeer bij een groot aantal evenementen in de regio Gilze-Rijen, zoals bijvoorbeeld:

  • Carnavalsoptochten (o.a. Gilze, Rijen, Hulten, Molenschot)
  • Wedstrijden (Rondje Rijen, Wielerwedstrijden, Leemputtenloop)

Wat kan de Verkeersregelaars Groep voor u betekenen?

De Verkeersregelaars Groep levert verkeersregelaars voor evenementen en biedt daarnaast ondersteuning bij het opstellen van verkeersplannen en dergelijke.

Waarom verkeersregelaars?

Verkeersregelaars zijn nodig bij nagenoeg iedere activiteit die plaatsvindt op de openbare weg. Activiteiten waarvoor vergunning is verleend, en waarvan de gemeente heeft bepaald dat inzet van verkeersregelaars noodzakelijk is. Door de grote hoeveelheid van activiteiten, van groot tot klein, is het voor de politie onmogelijk om al het verkeer te regelen. Maar met de inzet van verkeersregelaars kunnen de activiteiten op een veilige manier doorgang vinden.

Vaststelling aantal verkeersregelaars

Of en hoeveel verkeersregelaars er moeten worden ingezet bij een evenement of activiteit, bepaalt de gemeente in samenspraak met de politie.
Deze beoordeling maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag die door de organisatoren van de activiteit is ingediend bij de gemeente.
Het (minimaal) aantal vereiste verkeersregelaars wordt opgenomen in de uiteindelijke vergunning of ontheffing.

Soorten verkeersregelaars

De wetgever maakt onderscheid tussen verkeersregelaars die slechts eenmaal optreden en verkeersregelaars die voor een langere periode  (maximaal 1 jaar) optreden. Daarnaast zijn er de beroepsverkeersregelaars. De Verkeersregelaars Groep werkt uitsluitend met evenementenregelaars voor een langere periode.